Birželio 9 d., per „EU GREEN WEEK 2023”, beveik 30 entuziastingų dalyvių susirinko pasinerti į aktualią klimato kaitos poveikio žemės ūkiui temą. Bendrovei „UpToEarth” buvo labai malonu dalyvauti su pranešimu „Inovatyvios technologijos, lydinčios žaliojo perėjimo įgūdžius: FarmBox projektas” kaip Žaliosios savaitės iniciatyvų partnerė, pristatydama Farmbox ir […]
Prisijunkite prie projekto „FarmBox” internetinio renginio, kuris vyks 2023 m. ES Žaliąją savaitę (birželio 3-11 d.)! Renginys pavadinimu „Inovatyvios technologijos, padedančios plėtoti žaliąjį perėjimą: „FarmBox” projektas” bus vykdomas „Uptoearth” metaverso aplinkoje. Jame bus suteikiama galimybė aptarti CSA įgūdžių svarbą žaliam perėjimui ir projekto rezultatus, įskaitant MOOC […]
Žemės ūkyje nuolat dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau žemės ūkio sektorius turi pritraukti naują ūkininkų kartą, turinčią reikiamus įgūdžius gyventi ir dirbti sudėtingomis sąlygomis. Jie turi efektyviau gaminti produkciją, saugoti aplinką, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, tenkinti visuomenės poreikius dėl sveikos ir subalansuotos mitybos, taip […]
2023 m. kovo 30 d. „Uptoearth GmbH” turėjo galimybę dalyvauti EKA BIC Heseno kosmoso verslo stovykloje ir pristatyti savo projektą „FarmBox”. Dalyviai, daugiausiai startuoliai, įmonės ir kosmoso sektoriaus ekspertai, dalyvavo diskusijose apie Žemės stebėjimo indėlį didinant ūkininkų atsparumą klimato kaitai. Visi jie sutarė dėl šios technologijos […]
2023 m. kovo 30 d. Europos kosmoso operacijų centre (ESOC) Darmaštate vyksiančioje konferencijoje „Global Naviation meets Geoinformation 2023” bendrovė „Uptoearth GmbH” organizuoja nacionalinį seminarą „FarmBox” (E3)! Bendrovė „Uptoearth GmbH”, kaip EKA BIC Alumni narė, dalyvaus konferencijoje ir pradedančiųjų įmonių parodoje „Space Business Bootcamp” metu. Tai bus […]
Šiandien „Uptoearth GmbH” komanda dalyvavo EKA „Kick-start” projekto CORE vidutinės trukmės peržiūros susitikime. CORE – Carbon Organic Resilient Ethereal – tai Europos kosmoso agentūros (EKA) finansuojamas „Kick-start” projektas, pradėtas 2022 m. spalio mėn. ir trunkantis 6 mėnesius, kurio tikslas – sukurti indeksą, skirtą dirvožemiams kartografuoti ir […]
2022 m. balandžio mėn. Pasaulio ekonomikos forumas (WEF), bendradarbiaudamas su bendrovėmis „Deloitte” ir „NTT Data”, paskelbė ataskaitą „Maisto sistemų pertvarkymas kartu su ūkininkais: Kelias ES. INSIGHT PAPER”, kurioje įvertinama ES perėjimo prie tvaresnio žemės ūkio būklė. Ataskaitą galima rasti čia. Iš tiesų, įgyvendindama Žaliąjį kursą, Europos […]
Kadangi projekto internetinis simuliatorius yra sudėtingas dėl veiksnių ir rodiklių, į kuriuos reikia atsižvelgti, projekto koordinatorius dėl savo ilgametės patirties rengė individualius susitikimus su kiekviena partnerystės organizacija, siekdamas padėti joms parengti simuliacijos veiklą pagal MOOC. Viena iš daugiausiai laiko pareikalavusių užduočių buvo surasti visą informaciją, reikalingą […]
Trečiasis tarptautinis „Erasmus+ FarmBox” partnerių susitikimas vyko 2022 m. spalio 19 d. Derio mieste, Ispanijoje. Susitikime dalyvavo atstovai iš penkių šalių: Paduvos universitetas (Italija), OIKOS institutas (Italija), „UptoEarth GmbH” (Vokietija), IKASTEGIA TXORIERRI profesinio mokymo mokykla (Ispanija) ir Lietuvos žemės ūkio rūmai (Lietuva). Susitikimo metu partneriai intensyviai […]
Lapkričio 6-18 d. vyko 27-oji Šalių konferencija, kurioje dalyvavo Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalys. Konferencija vyko Egipte. Lapkričio 12 d., šeštadienį, diskusijos daugiausia dėmesio skyrė žemės ūkiui, prisitaikymui prie klimato kaitos ir atsparioms maisto sistemoms, o derybos tęsėsi dėl nuostolių ir žalos bei […]
Rugsėjo 8 d. Europos Komisija paskelbė trečiąją Aplinkosaugos įgyvendinimo apžvalgą (EIR). EIR yra pagrindinė ataskaitų teikimo priemonė, kuria remiama, stebima ir užtikrinama, kad valstybės narės laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinant teisės aktų vykdymą ES lygmeniu. Nuo jos priėmimo daugelis valstybių narių, dalyvaujant pagrindinėms suinteresuotosioms šalims, surengė nacionalinius […]
Žemė yra labai sudėtinga ekosistema: ji gyvena daugybė organizmų ir turi įtakos daugeliui paslaugų ir mechanizmų, įskaitant vandens kokybę, maisto gamybą ir klimato reguliavimą. Tuo pačiu metu žemė yra neatsinaujinanti išteklių žmogui ir ekonomikai (Europos Komisija, 2020). Tačiau dėl gyventojų skaičiaus augimo dirvožemiai nuolat patiria apkrovą […]
Kristiana Sartori, ekologinė žemdirbystės ūkininkė iš Šiaurės Italijos, taiko tvarią žemės ūkio praktiką, kad galėtų įveikti didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria jos darbe: sausras dėl klimato kaitos, žaliavų prieinamumas ir ekonominė tvarumas. Istituto Oikos ją interviuavo, norėdamas sužinoti, kokias strategijas ji taiko savo darbe. Šis interviu […]
Šiandien, gegužės 20 d., yra svarbi diena. Pasaulinę bičių dieną 2017 m. paskelbė Jungtinės Tautų Generalinė Asamblėja, siekdama didinti informuotumą apie esminę bičių funkciją biologinei įvairovei ir žmogui. ES metinės žemės ūkio produkcijos vertė, tiesiogiai susijusi su apdulkinančiais vabzdžiais, yra 15 mlrd. eurų. ES apie 84 […]
„FarmBox” projektas ir jo internetinis simuliatorius, skirtas ūkininkų ir būsimųjų ūkininkų gebėjimams klimato kaitos srityje tobulinti, buvo pristatyti 2022 m. kovo 7 d. Space2Agriculture tinklo sesijoje „Kosmoso paslaugos ir technologijos žemės ūkiui klimato kaitos, aprūpinimo maistu ir klimato kaitos politikos kontekste”. Space2Agriculture yra INNOSpace® tinklas, kurį […]
Sausio pabaigoje ir vasario pradžioje įvyko antrasis „FarmBox” projekto tarptautinis mišrusis susitikimas Milane, kurį organizavo Istituto OIKOS. Tačiau šis susitikimas buvo ypatingas. Dėl sunkumų, susijusių su Covid-19, visi partneriai nusprendė, kad būtų patogiau įgyvendinti hibridinio susitikimo galimybę, kuri leistų visiems partneriams dalyvauti, nepriklausomai nuo apribojimų. Ši […]
Kas yra CSA simuliatorius? CSA simuliatorius yra įrankis, kuriame pateikiami alternatyvūs žemės ūkio paskirties žemės valdymo scenarijai, aprašant dabartinę valdymo praktiką ir alternatyvius ateities valdymo scenarijus iš klimato perspektyvos. Ši priemonė yra skirta būsimiems ūkininkams, studentams, ūkininkų ekspertams, ūkininkų asociacijoms ir organizacijoms, kurie nori įgyti su […]
Ar galite pristatyti save ir „Istituto Oikos”? Esu Martina Spada ir esu Istituto Oikos Europos projektų programos koordinatorė. Mūsų organizacija įkurta 1996 m. ir veikia Europoje, Afrikoje ir Azijoje. Mes siekiame išsaugoti biologinę įvairovę bei skatinti tvarų gyvenimo būdą. Per 26 metus „Istituto Oikos” valdė 444 […]
„FarmBox” sėkmę lemia konsorciumo sudėtis, kuri buvo sudaryta po projekto veiklos ir atsižvelgiant į partnerių patirtį vykdant „Covid-19”, jų kompetenciją šioje srityje, jų tinklus ir (arba) tikslinių grupių informuotumą. atstovavimo lygį, jų susidomėjimą klimato požiūriu pažangiu žemės ūkiu ir jų pridėtinę vertę. Partnerystę sudaro: 3 švietimo […]
Ar galite pristatyti save ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus? Mano vardas Edvardas Gedgaudas. Esu Lietuvos galvijų augintojų asociacijos direktorius. Mūsų asociacija yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų narė. Labai didžiuojamės būdami šios organizacijos nariais. Žemės ūkio rūmai suvaidino savo vaidmenį, kad Lietuvos žemės ūkis taptų […]
Gamtinės teritorijos sudaro pusę Europos Sąjungos teritorijos ir yra labai svarbios biologinei įvairovei, nuo kurios priklauso mūsų išlikimas, išsaugoti. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais dėl intensyvios žemdirbystės ir laipsniško kaimo vietovių apleidimo sparčiai ir nuolat nyksta daugelis laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, gyvenančių nedirbamose žemėse ir teritorijose, kurios […]
2021 m. gruodžio 17 d. projektas „FarmBox” buvo pristatytas internetiniame renginyje „Skaitmeninė profesinio rengimo ir mokymo transformacija programoje „Erasmus+”. Renginį organizavo Italijos nacionalinė agentūra „Inapp”, atsakinga už profesinio rengimo ir mokymo politikos stebėseną. Renginio metu prof. Francesco Marinello, projekto pagrindinis tyrėjas ir koordinatorius iš Paduvos universiteto, […]
Šį mėnesį daugiau sužinosime apie „FarmBox” projektą ir jo kilmę susipažinę su TXORIERRI, mūsų partneriu iš Ispanijos. Ar galite pristatyti save ir TXORIERRI? Politeknika Ikastegia Txorierri yra kooperatinė bendrovė, įkurta 1979 m. Nuo 2007 m. ji vis labiau siekia internacionalizuoti savo veiklą, siekdama modernizuoti ir naujovių […]
The new Horizon Europe research and innovation programme (2021-2027) has launched five European Missions to bring concrete solutions to some of the greatest  societal challenges. The Missions have been designed by five Pagal naująją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas” (2021-2027 m.) pradėtos vykdyti penkios […]
2016 m. žemės ūkis užėmė apie 40 proc. ES žemės, daugiausia žemės ūkio paskirties žemės buvo Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje, o ES žemės ūkio sistemoje dirbo 22 mln. žmonių.  Nuo 1950 m. ES žemės ūkio produktyvumas labai padidėjo, daugiausia dėl intensyvaus ir specializuoto žemės ūkio. Vis […]