The new Horizon Europe research and innovation programme (2021-2027) has launched five European Missions to bring concrete solutions to some of the greatest  societal challenges. The Missions have been designed by five Pagal naująją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (2021-2027 m.) pradėtos vykdyti penkios […]
2016 m. žemės ūkis užėmė apie 40 proc. ES žemės, daugiausia žemės ūkio paskirties žemės buvo Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje, o ES žemės ūkio sistemoje dirbo 22 mln. žmonių.  Nuo 1950 m. ES žemės ūkio produktyvumas labai padidėjo, daugiausia dėl intensyvaus ir specializuoto žemės ūkio. Vis […]