Categories:

Rugsėjo 8 d. Europos Komisija paskelbė trečiąją Aplinkosaugos įgyvendinimo apžvalgą (EIR). EIR yra pagrindinė ataskaitų teikimo priemonė, kuria remiama, stebima ir užtikrinama, kad valstybės narės laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinant teisės aktų vykdymą ES lygmeniu. Nuo jos priėmimo daugelis […]

Select language