ūkininko įrankių rinkinys klimato kaitos švelninimui

Kodėl "FarmBox"?

Žemės ūkyje nuolat dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau į žemės ūkio sektorių reikia pritraukti naują ūkininkų kartą, turinčią reikiamų įgūdžių gyventi ir dirbti sudėtingomis sąlygomis. Jie turės efektyviau gaminti produkciją saugodami aplinką, prisidėti prie kovos su klimato kaita, tenkinti visuomenės poreikius, susijusius su sveika ir subalansuota mityba, ir neatsilikti nuo vis spartesnės mokslo ir technologijų pažangos. It is therefore essential that future farmers benefit from adequate agricultural education and training and acquire the various skills needed to adapt to a changing environment.

Kokių rezultatų tikimasi?

Projektu siekiama:

1.MOOC apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį (angl. CSA - Climate Smart Agriculture) ir pristatyti besimokantiesiems naudingą praktiką, kaip pagerinti žemės valdymą atsižvelgiant į biologinės įvairovės principus ir prisitaikymo prie klimato kaitos poreikius.

2.internetinį simuliatorių, kuris leis besimokantiesiems, smulkiesiems ūkininkams ir ūkių savininkams virtualioje aplinkoje imituoti, kokią naudą tam tikroje teritorijoje duos MOOC pristatytų CSA priemonių įgyvendinimas.

Kokia yra "FarmBox" tikslinė grupė?

Tikimasi, kad naudojantis MOOC ir simuliatoriumi bus sustiprinti instruktorių gebėjimai kurti novatoriškas ūkininkavimo žinias, metodus ir praktiką, naudojant kritinius klimato scenarijus (scenarijais grindžiamas metodas) ir padidinti studentų ir ūkininkų kompetenciją prisitaikymo prie klimato kaitos praktikos srityje (dirvožemio ir vandens valdymas, klimato kaitai atsparūs augalai ir t. t.). Atviros skaitmeninės praktikos naudojimas padidins dėstytojų ir naudotojų pasitikėjimą ir naudingumą skaitmeninėmis priemonėmis, ypač žemės ūkyje ir žemės ūkio švietimo srityje, ir palengvins atviros informacijos šia tema sklaidą, kuriant tarptautinę žinių bendruomenę.

Atraskite MOOC

Atraskite simuliatorių