Categories:

Missions: WP 2021-2022 di Horizon Europe

The new Horizon Europe research and innovation programme (2021-2027) has launched five European Missions to bring concrete solutions to some of the greatest  societal challenges. The Missions have been designed by five Pagal naująją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas” (2021-2027 m.) pradėtos vykdyti penkios Europos misijos, kuriomis siekiama rasti konkrečius sprendimus didžiausiems visuomenės iššūkiams spręsti. Misijas parengė penkios misijų valdybos, kurios subūrė geriausius įvairių sričių ekspertus ir piliečių indėlį, ir jomis siekiama sutelkti ir suaktyvinti viešuosius ir privačiuosius subjektus, pradedant ES valstybėmis narėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis ir baigiant mokslinių tyrimų institutais, verslininkais ir piliečiais, kad būtų remiamas Europos virsmas ekologiškesniu, sveikesniu, įtraukesniu ir atsparesniu žemynu.

AmoViena iš penkių misijų skirta dirvožemių apsaugai ir atkūrimui Europoje ir už jos ribų, atsižvelgiant į kitas ES ir pasaulines iniciatyvas, pavyzdžiui, „Žaliąjį sandėrį” ir darnaus vystymosi tikslus (DVT).

Horizon Europe🇪🇺 (@HorizonEU) | Twitter

Misija „Dirvožemis Europai” nustato konkretų tikslą, kurį reikia pasiekti iki 2030 m.: tikimasi, kad bent 75 proc. visų Europos Sąjungos dirvožemių bus sveiki maistui, žmonėms, gamtai ir klimatui. Siekiant įgyvendinti šį įsipareigojimą, ketinama imtis įvairių veiksmų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų projektų, politikos priemonių ar net teisėkūros iniciatyvų: konkrečiu misijos „Dirvožemis” atveju bus įsteigta 100 „gyvųjų laboratorijų” (GL) (eksperimentai ir inovacijos laboratorijoje ant žemės) ir „švyturių” (ŠL) (vietos, kuriose bus demonstruojama geroji praktika), kad būtų skatinamas perėjimas prie sveiko dirvožemio.

Konkrečiai misijos struktūrą sudaro:

8 konkretūs tikslai, susieti su konkrečiais misijos uždaviniais:

 1. Sumažinti su dykumėjimu susijusią žemės degradaciją
 2. Išsaugoti ir padidinti dirvožemio organinės anglies atsargas
 3. Neužsandarinti dirvožemio ir didinti pakartotinį miestų dirvožemio naudojimą
 4. Sumažinti dirvožemio taršą ir didinti jo atkūrimą 
 5. Užkirsti kelią erozijai 
 6. Pagerinti dirvožemio struktūrą, siekiant pagerinti dirvožemio biotos ir augalų buveinių kokybę 
 7. Sumažinti ES pasaulinį pėdsaką dirvožemiui 
 8. Padidinti dirvožemio raštingumą visuomenėje visose valstybėse narėse 

4 skersiniai, veiklos tikslai:

 1. Stiprinti dirvožemio valdymo gebėjimus ir žinių bazę
 2. Kartu kurti ir plėsti vietomis grindžiamas inovacijas, kad būtų pagerinta dirvožemio sveikata visose vietovėse
 3. Sukurti integruotą ES dirvožemio stebėsenos sistemą ir stebėti pažangą siekiant dirvožemio sveikatos
 4. Bendradarbiauti su dirvožemio naudotojų bendruomene ir plačiąja visuomene.

The Mission will be implemeMisija bus įgyvendinama trimis tarpusavyje susijusiais etapais:

 1. Įvadinis ir bandomasis etapas (2021-2025 m.), kurio metu bus kuriamos įgyvendinimo struktūros 
 2. Plėtros ir inovacijų etapas (2025-2030 m.), kurio metu bus plečiama veikla, kuriamos ir išbandomos inovacijos.
 3. didinimo ir integravimo etapas (2027-2030 m.), kurio tikslas – išplėsti sprendimus ir pritaikyti juos prie vietos poreikių. 

The funding scheme of this Mission is going to be organised around three main components:

Šios misijos finansavimo schemą sudarys trys pagrindiniai komponentai: 

 1. Investicijos pagal programą „Horizontas Europa” – daugiausia skirtos MTTP programai finansuoti ir bendram VVG ir VVG kūrimui
 2. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės
 3. ES ir valstybių narių investicijos dotacijų, subsidijų ar finansinių priemonių forma. 

Daugiau informacijos apie „Misija dirvožemis” galima rasti šioje nuorodoje

Atsisiųskite įgyvendinimo planą.

Nuorodos

 1. European Commission, (2021). European Missions. A Soil Deal for Europe. 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030. Implementation Plan.
 2. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en

Tags:

No responses yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Select language